Schoolafspraken

Spelregels

We vinden het belangrijk dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. Iedereen houdt zich dan ook aan de volgende spelregels:

  1. Ik praat met anderen en niet over anderen.
  2. Ik blijf van de spullen van een ander af.
  3. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
  4. Ik gebruik in en buiten de school geen geweld.
  5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Schoolafspraken

Op het Veluws College Cortenbosch gelden ook schoolafspraken, waar iedereen zich aan houdt.
Klik hier om onze schoolafspraken te lezen.