Ruimte voor Talent

Sporters die geen LOOT-status krijgen maar wel op hoog nationaal/regionaal niveau presteren kunnen in enkele gevallen facilitering krijgen op basis van de Ruimte voor Talent-regeling. Het gaat hierbij om kleinere aanpassingen. De Ruimte voor Talent-regeling geldt ook voor leerlingen die op een ander gebied excelleren, zoals dansers, musici of acteurs. Neem contact op met de LOOT-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De LOOT-coördinator van het Veluws College Cortenbosch is:
mevr. B. van Vroonhoven
b.vanvroonhoven@veluwscollege.nl