Uw kind op Cortenbosch

Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het zaak dat we elkaar op de hoogte houden van de resultaten en het welzijn van de leerling.

Naast persoonlijk contact met mentor of docent hebben we de volgende middelen om u als ouders te informeren over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op onze school.

Tip, top of klacht

Zoals u ziet, informeren wij ouders op verschillende manieren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u als ouder/verzorger ons wilt informeren over zaken die goed lopen, maar ook zaken waar u met uw kind tegen aan loopt bij ons op school. Enige kritiek dienen we te ontvangen en ons ter harte te nemen.

Elke tip, top of flop kunt u melden bij onze directiesecretaresse, mw. A.W. Braun-Hollak via het e-mailadres: [email protected].

Ouderresponsgroep

Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van het onderwijs. Door van ouders te horen hoe zij zaken op VC Cortenbosch ervaren, kunnen wij ons onderwijs verder verbeteren.

Wilt u ……

  • als ouder meepraten en/of meedenken over de ontwikkelingen van onze school?
  • als ouder de kwaliteit van de school positief beïnvloeden?
  • als ouder uw (professionele) deskundigheid inzetten voor onze school?
  • betrokken zijn bij de school en haar leerlingen?

De directie hoort dat graag!

Aanmelden voor de ouderresponsgroep kan via de directiesecrecretaresse, mevrouw A.W. Braun-Hollak (e-mailadres: [email protected]).

Do's en don'ts voor ouders

Zit uw zoon/dochter bij ons op school?
Speciaal voor u hebben we een filmpje gemaakt, met handige tips van onze leerlingen over wat u als ouder wel en vooral niet moet doen.