Topsport en Talent

TopSport Talentschool

Sport je veel en graag? En doe je dit op hoog niveau? Dan kun je in de knel komen met je schoolwerk en je sportieve ambities. Speciaal daarvoor heeft het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, Topsport Talentscholen (TTS) in het leven geroepen.

Er zijn in Nederland niet zo heel veel Topsport Talentscholen, maar het Veluws College is er één van.
Op die manier scoor jij als sporttalent twee keer: in de klas en in de sport!

Wanneer word je TTS-leerling?

Leerlingen die veel en graag sporten op hoog niveau kunnen op een Topsport Talentschool faciliteiten krijgen om hun schoolwerk te combineren met hun sport, wij noemen hen dan TTS-leerlingen. Als jij een landelijke status hebt, kom je in aanmerking voor faciliteiten.

Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Er zijn drie niveaus: Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent. Voor voetbal-talenten is de KNVB Beloftestatus een voorwaarde.

De status wordt per jaar verleend. De facilitering wordt ook jaarlijks opnieuw beoordeeld en in een contract vastgelegd.

Welke faciliteiten kun je dan krijgen?

  • een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • begeleiding door een TTS-coördinator.

Meer weten?

Bezoek de website van stichting EVOT voor meer informatie: https://www.evot.nl

Ruimte voor Talent

Sporters die geen TTS-status krijgen maar wel op hoog nationaal/regionaal niveau presteren kunnen in enkele gevallen facilitering krijgen op basis van de Ruimte voor Talent-regeling. Het gaat hierbij om kleinere aanpassingen “op maat”. De Ruimte voor Talent-regeling geldt ook voor leerlingen die op een ander gebied excelleren, zoals dansers, musici of acteurs.

De TTS-coördinator van het Veluws College Cortenbosch is:
mevr. B. van Vroonhoven
[email protected]