Leerwegen

Op het Veluws College Cortenbosch kun je terecht voor alle leerwegen van het vmbo. De brugklassen op onze school kunnen twee niveaus hebben, dat noemen we dakplanbrugklas (bijvoorbeeld de mavo/kader brugklas). Je krijgt daar les op het hoogste niveau. Het Veluws College Cortenbosch heeft een brugklasperiode van twee jaar. Dat betekent dat je twee jaar de tijd hebt om te laten zien wat je kunt en erachter te komen welk niveau het best bij jou past: basis, kader of mavo!

Dit zijn onze brugklassen:

  • mavo
  • mavo/kader
  • kader
  • kader/basis
  • basis

Er zijn vier leerwegen:

Mavo (theoretische leerweg)

De mavo is het hoogste niveau. Mavoleerlingen doen examen in 6 theorievakken. Met een mavodiploma kun je naar de havo of naar het mbo niveau 4.

Doorstroomprogramma Havo

Mavoleerlingen, die na het vmbo een havodiploma willen halen, kunnen bij ons in leerjaar 3 onder bepaalde voorwaarden geplaatst worden in ons doorstroomprogramma havo. In deze klas krijg je extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van studievaardigheden die belangrijk zijn op de havo, zoals zelfstandig werken. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, vind je hier.

Gemengde/theoretische leerweg (GL)

Het niveau van de gemengde leerweg is gelijk aan dat van de mavo. Leerlingen die voor deze leerweg kiezen doen examen in 5 theorievakken en 1 beroepsgericht vak. De gemengde leerweg sluit aan op het mbo niveau 3 of 4. Je kunt er niet mee naar de havo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

KB-leerlingen krijgen, naast de theorievakken, 12 uur per week les in een beroepsgericht vak. Deze leerweg is meer gericht op de praktijk. Het KB-diploma geeft toegang tot mbo niveau 3 of 4, afhankelijk van de gekozen opleiding.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Een leerling in de basisberoepsgerichte leerweg volgt, naast de theorievakken, 12 uur per week een beroepsgericht vak. Met een BB-diploma kun je naar niveau 2 van het mbo.