Klas 4

En uiteindelijk kom je terecht in het laatste leerjaar, leerjaar 4. Een spannend jaar, want je gaat examen doen! In het vierde jaar moet je ook gaan bedenken wat je gaat doen na het vmbo. Hiervoor ga je open dagen van mbo-opleidingen bezoeken en krijg je informatie van je decaan. Ook lopen leerlingen in het derde en vierde jaar stage bij verschillende bedrijven of instellingen, die bij het profiel passen. En om te kijken of het bij jou past.