Klas 3

In leerjaar 3 kom je in een nieuwe klas. Aan het eind van leerjaar 2 heeft iedereen immers een profiel en een leerweg gekozen en moeten er dus nieuwe klassen gemaakt worden. In dit leerjaar bereid je je voor op het examenjaar en maak je alvast een aantal toetsen en opdrachten die meetellen voor leerjaar 4. Dit heet het PTA: programma van toetsing en afsluiting. Eigenlijk ben je dus al bezig met het examen.