Naar de brugklas

In de brugklas zal je merken dat je schooldag heel anders verloopt dan op de basisschool. Zo wissel je om de 50 minuten van les en dat betekent dat je naar een ander lokaal moet. Daar krijg je les in een ander vak en vaak ook van een andere docent. In de pauze kun je in de aula, de hal of op het plein even bijkomen en bijkletsen met je klasgenoten. At je vorig jaar tussen de middag misschien nog thuis, op de middelbare school eet je op school met je klasgenoten.

Aan het eind van de dag stap je op je fiets of neem je de bus naar huis. Thuis aangekomen ben je nog niet klaar! In je agenda staat precies wat je huiswerk is voor de volgende dag(en).

Je klas

Je zit met ongeveer 25 leerlingen in dezelfde klas. Met die klas maak je al kennis voordat het schooljaar begint, tijdens de kennismakingsdag in juni. Aan het begin van het schooljaar is er een brugklaskamp om nog beter kennis te maken met je klas en je mentor.

Op de basisschool had je 1 of 2 juffen en/of meesters. Op de middelbare school wordt meestal elk vak door een andere docent gegeven. Iedere klas heeft wel een eigen mentor, soms heb je zelfs twee mentoren. Je kunt bij hem/haar terecht met al je vragen en problemen. Zit je even niet zo lekker in je vel? Praat erover met je mentor. Hij/zij zal naar je luisteren en kan je eventueel helpen een oplossing te zoeken.

Brugklasleerlingen krijgen les in een aparte gedeelte van ons gebouw aan de Prinses Beatrixlaan, waar bijna alle leslokalen bij elkaar zitten. De brugklassers volgen in het begin andere lestijden en hebben op andere tijden pauze dan leerjaar 2, 3 en 4. Op deze manier kun je als brugklasser langzaam wennen aan het voortgezet onderwijs in een veilige omgeving, waar iedereen elkaar kent, met een eigen mentor en teamleider en een kernteam van docenten die je vaak ziet.