Loopbaanorientatie

Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende maatschappij. Beroepen veranderen sneller van inhoud of verdwijnen zelfs helemaal. Ook ontstaan beroepenvelden die we nu nog niet kennen. De keuze voor een opleiding of beroep is er niet meer een voor het leven, vaak zal er een andere richting worden gegeven aan de loopbaan.

Om in te spelen op deze steeds veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk jongeren te helpen goede loopbaankeuzes te maken. LOB (loopbaanoriëntatie en – begeleiding) is het geheel van activiteiten en begeleiding waarmee we onze leerlingen ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes. Door middel van loopbaangesprekken en het bijhouden van een digitaal portfolio krijgen zij een goed beeld van hun talenten, ambities en mogelijkheden.

LOB geeft inzicht in de vijf loopbaancompetenties:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?
  4. Hoe kan ik dat bereiken?
  5. Wie kan mij daarbij helpen?

Deze vragen staan centraal binnen ons onderwijsprogramma, niet alleen in de lessen maar ook bij LOB-activiteiten buiten de school. We laten leerlingen zoveel mogelijk ervaren (door bijvoorbeeld stages en levensechte opdrachten) wat de verschillende toekomstmogelijkheden voor hen betekenen. Tijdens de zgn. loopbaangesprekken (leerling, evt. ouder, mentor en decaan) worden de opgedane ervaringen besproken en bereiden de leerlingen de volgende loopbaanstap voor.  Zo leren zij stapsgewijs een goede loopbaankeuze te maken.

Laat de toekomst maar komen!