ICT-lab

Op Veluws College Cortenbosch doen we ervaring op met het nieuwe leren in ons ICT-lab. Het is een oefenplek waar minder docent gestuurd gewerkt wordt, maar meer leerling gestuurd. De aanpak in het ICT-lab heeft te maken met de vaak genoemde 21st century skills. Niemand weet precies hoe de toekomst er uit gaat zien. Maar we verwachten dat de leerlingen in de toekomst van deze vaardigheden gebruik moeten kunnen maken in de veranderende maatschappij.

In het ICT-lab ontwikkel je jouw technische skills: je kunt leren programmeren, een app bouwen, met een drone vliegen of video’s bewerken. Het ICT-lab is door leerlingen zelf aangelegd.  Je kunt naar ICT-lab na schooltijd of als je een tussenuurtje heb. Het is leuk om daar samen met vrienden te zijn, elkaar uit te dagen. Zo leer je ook nog van elkaar. Je bedenkt zelf de opdrachten in het ICT-lab: als je wilt leren om een app te maken, dan ga je daar zelf mee aan de slag. Er is een docent (beheerder) aanwezig die je kan helpen.