Groep 7 en 8

Hallo bijna brugklasser,

Je gaat een volgende stap maken, je gaat naar het voortgezet onderwijs! Dus moet je op zoek naar een school, die bij jou past! 

Op het Veluws College Cortenbosch gaat het om ‘Talentontwikkeling’ en wie jij wilt zijn. Op onze school dagen we je uit om te ontdekken wie je bent, wat je wilt en waar je goed in bent. Daarbij houden we rekening met de manier waarop jij het beste leert en gaan ervan uit dat ieder mens uniek is.

Om aan te sluiten bij je belangstelling bieden wij [email protected] en Plusvakken aan. Denk hierbij aan vakken als journalistiek, sport, muziektheater en koken. Leerlingen kunnen ook naar ons ICT-lab om een eigen app te maken of te experimenteren met drones of Virtual Reality. Bovendien werken we met project- en activiteitendagen, kunst- en cultuurprojecten, (internationale) excursies en sporttoernooien. Je krijgt zo de kans om je breder te ontwikkelen.

Wil je na het vmbo verder op de havo? Dan helpen wij je op weg met ons doorstroomprogramma havo. Mavo-leerlingen die na het vmbo naar de havo willen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in dit programma geplaatst worden.

Een goede sfeer in de klas en op school vinden wij heel belangrijk. De school is een ontmoetingsplek waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Ook willen wij een goed contact tussen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en school.  Wij doen er dan ook alles aan om jou een veilige en prettige plek te bieden. Met elkaar zorgen we ervoor dat jij een goede schooltijd hebt!

Nieuwsgierig geworden?? Klik op de afbeelding. In de video legt onze teamleider van de brugklas uit wat je kunt verwachten bij ons in de brugklas.

 

Hoi, ik ben Zara

Ik zit op het Veluws College Cortenbosch. Ik vond het in het begin wel spannend om naar een nieuwe school te gaan, maar gelukkig ging ik samen met mijn tweelingbroer.
Ik heb heel snel nieuwe vriendinnen gemaakt en iedereen is superaardig! Toen ik voor Veluws College Cortenbosch koos, had ik al veel positieve verhalen gehoord. Het leek me gewoon
een hele leuke school en er hangt een fijne sfeer.
Blijf jezelf, het is echt leuk. Andere kinderen helpen je om je op je gemak te laten voelen. Je went snel aan het rooster en aan huiswerk maken. Je kan en mag ook het huiswerk in de klas maken. De docent helpt je als je iets niet snapt en dan ben je thuis echt vrij.
Misschien tot volgend jaar!


"Zara"

Wandel door de school en bekijk onze aula en lokalen

Bekijk onze school in 360°
Sluiten

Do's en don'ts voor ouders

Kies jij voor Cortenbosch?? Speciaal voor je ouder(s)/verzorger(s) hebben wij een filmpje met handige tips van onze leerlingen over wat ze wel en niet moeten doen als jij kiest voor onze school.

Uw kind op Cortenbosch

Nog even en uw zoon/dochter is klaar voor de volgende stap, van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wat houdt het voor u als ouder in, als hij/zij bij Veluws College Cortenbosch op school komt?

Contact met ouders

Wij vinden een goed contact tussen school en ouders van groot belang. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het zaak dat we elkaar op de hoogte houden van de resultaten en het welzijn van de leerling. Naast persoonlijk contact met mentor of docent hebben we de volgende middelen om u als ouders te informeren over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op onze school.

Kwaliteitszorg en onderwijsprestaties

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben een sterke intrinsieke motivatie om onszelf steeds weer te verbeteren.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Cortenbosch ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen per mail de inloggegevens die nodig zijn om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

De resultaten van het onderzoek worden door het managementteam gedeeld met het docententeam, de ouderresponsgroep en vermeld in de digitale nieuwsbrief voor ouders. Ook worden de resultaten gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl

Onderwijsprestaties

In het schooljaar 2019-2020 hadden wij een slagingspercentage van totaal 99,2% geslaagd. Onderverdeeld in de verschillende leerwegen zijn deze percentages als volgt:

Basisberoepsgerichte leerweg                  97,5%

Kaderberoepsgerichte leerweg                 100%

Gemengde leerweg                                     100%

Theoretische leerweg (mavo)                   100%

Leermiddelenpakket

Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket. Het Veluws College biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dat voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school, of bij wijziging van het vakkenpakket, het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Veluws College vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Ouderresponsgroep

Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van ons onderwijs. Door rechtstreeks van ouders te horen wat zij ervaren, kan de school het onderwijs verder verbeteren.

Aanmelden en toelating

Om toegelaten te worden voor onze school is een vmbo basis- of vmbo kader- of vmbo mavo-advies nodig.

Aanmelden gebeurt als volgt:

  • Vul het aanmeldformulier in en onderteken deze door ouder(s)/verzorger(s). Ons aanmeldformulier is:
    • te vragen aan de leerkracht groep 8;
    • te vinden in het mapje, dat tijdens ons Open Huis is uitgedeeld;
    • hier te downloaden en dan uit te printen.
  • Stuur het formulier naar onze school of breng het langs. Door de privacywet (AVG) mag de leerkracht groep 8 dit niet meer naar ons opsturen.