Geen verkort lesrooster 28 januari a.s.

21 januari 2020

De studiemiddag van dinsdag 28 januari a.s. is komen te vervallen.


Dit houdt voor de leerlingen in, dat er die dag geen verkort lesrooster wordt gevolgd. Er is die dag gewoon les volgens het normale rooster, net als iedere dinsdag tot het 6e lesuur in verband met de vaste vergadermiddag.