Cito 0 leerjaar 1

16 september 2019 - 20 september 2019

Leerlingen uit leerjaar 1 maken toetsen voor Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde.

Meer informatie vindt u in deze brief.