Op het Veluws College Walterbosch vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders.

Ouderavonden

Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden gehouden. Een ouderavond aan het begin van het schooljaar, waar kennis gemaakt kan worden met de mentor, en gedurende het schooljaar een ouderavond over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het kiezen van een profiel. Een ouderavond is meestal bedoeld voor de ouders van een bepaald leerjaar.

Contact

Uiteraard is het altijd mogelijk per mail contact op te nemen met medewerkers van school. In eerste instantie kunnen ouders terecht bij de mentor.