Walterbosch is de vestiging van het Veluws College met de volledige programma’s van havo, vwo en vwo+. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. Het totale programma duurt vijf jaar. Op het atheneum en het gymnasium (samen ook wel vwo genoemd) bereiden we leerlingen voor op het wetenchappelijk onderwijs. Beide programma’s duren zes jaar.

Het verschil tussen atheneum en gymnasium zit in het aanbod van vakken: leerlingen die op het gymnasium zitten, krijgen dezelfde vakken als op het atheneum én de vakken Grieks en Latijn.

Leerlingen beginnen in de eerste klas. Ze komen dan in een brugklas havo/vwo, vwo+. Op het vwo+ krijgen leerlingen naast het reguliere programma een aantal extra vakken. Aan het eind van leerjaar één wordt er tijdens de docentenvergadering besloten of een leerling na de brugklas overgaat naar de tweede klas havo/vwo. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt de opleiding gekozen waarin examen wordt gedaan.

Op het Veluws College Walterbosch maken alle brugklasleerlingen HV (havo/vwo) en vwo+ in het eerste jaar kennis met het technasium, podium en nieuwe media, drie keuzevakken. Na leerjaar één wordt er door de leerling een keuze gemaakt met welke van deze drie vakken verder wordt gegaan in leerjaar 2 en 3.