Walterbosch is de vestiging van het Veluws College met de volledige programma’s van havo, atheneum, gymnasium en VWO+. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. Het totale programma duurt vijf jaar. Op het atheneum en het gymnasium (samen ook wel vwo genoemd) worden leerlingen voorbereid op het wetenchappelijk onderwijs. Beide programma’s duren zes jaar.

Het verschil tussen atheneum en gymnasium zit in het aanbod van vakken: leerlingen die op het gymnasium zitten, krijgen dezelfde vakken als op het atheneum én de vakken Grieks en Latijn.

Leerlingen beginnen in de eerste klas. Ze komen dan in een brugklas havo/atheneum, Atheneum+ of Gymnasium+. Op het Atheneum+ en het Gymnasium+ krijgen leerlingen naast het reguliere programma een aantal extra vakken. Aan het eind van leerjaar een kunnen leerlingen uit de brugklas havo/atheneum ervoor kiezen in leerjaar twee verder te gaan in de tweede klas van de havo of in de tweede havo/atheneumklas. Aan het eind van het tweede leerjaar kiest ook de laatste groep leerlingen de opleiding waarin ze examen gaan doen.

Op het Veluws College kiezen onderbouwleerlingen voor een PlusVak. Twee uur per week krijgen leerlingen dan les in een vak dat aansluit bij hun interesse, zonder dat de schoolweek langer wordt.
Lees meer over de PlusVakken op het Veluws College Walterbosch.