Sommige leerlingen hebben moeite met studeren. Zij kunnen bijvoorbeeld niet goed plannen. Deze leerlingen kunnen begeleid worden door een studiebegeleider. Deze begeleidt de leerling of een groepje leerlingen naar een structureel andere studiehouding. De leerling kan dan in de toekomst de studie weer zelfstandig succesvol vervolgen.