Leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden kunnen geholpen worden met remedial teaching. Buiten de reguliere les worden zij één op één begeleid door de RT-docent.

Eventueel kan een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp. In een dergelijk onderzoek kan dan ook een behandelplan worden aangegeven, dat wordt opgesteld in samenwerking met de RT-docent. Een RT-docent is een specialist op het gebied van remedial teaching en is hiervoor opgeleid.