In samenwerking met het Veluws College organiseert de Studiekring huiswerkbegeleiding en bijlessen. Door deze samenwerking sluiten de diensten van de Studiekring goed aan op het onderwijs op school. Aan deze vorm van begeleiding zijn extra kosten voor ouders verbonden.

Studiekring in het kort:

  • werken aan motivatie, structuur, discipline en zelfvertrouwen;
  • achterstanden wegwerken en huiswerk maken (thuis minder spanning over huiswerk);
  • elke week een nieuw e-dossier; de Studiekringdocenten zetten per leerling een verslag op een beveiligde internetpagina;
  • samenwerking met de docenten van het Veluws College en de Studiekringdocenten op een vestiging;
  • persoonlijke hulp en een positieve benadering voor elk kind;
  • aanleren van studievaardigheden zoals plannen en structuur aanbrengen in het huiswerk;
  • de begeleiding is ook toegankelijk voor leerlingen van andere scholen.

Om in het nieuwe schooljaar meteen goed van start te gaan, begint de huiswerkbegeleiding bij de Studiekring altijd met ‘De Vliegende Start’, een aanvullend programma op de studiebegeleiding. Gedurende de periode van De Vliegende Start gaan leerlingen extra aan de slag met studievaardigheden, zoals plannen en structuur aanbrengen in hun huiswerk. Het resultaat daarvan is dat leerlingen snel zelfstandig worden en het eerste rapport met vertrouwen tegemoet zien. Daarnaast biedt het programma natuurlijk een uitstekend vooruitzicht op een succesvol schooljaar.

Voor meer informatie kijkt u op https://www.studiekring.nl/ U kunt ook bellen naar nummer (030) 272 14 44.

logo