Aan het begin van de brugklas maken alle leerlingen een dictee. je krijgt er geen cijfer voor, wel kijken we of er leerlingen zijn met spellingsproblemen die zouden kunnen duiden op dyslexie. Als de uitslag van dit dictee laat zien dat er problemen zijn met spelling, dan wordt er een vervolgonderzoek gestart door onze remedial teacher. De uitslag daarvan laat zien of we aan dyslexie moeten denken. Deze leerlingen worden vervolgens gedurende het gehele jaar extra begeleid in de vorm van remedial teaching.

Mocht het nodig zijn dan krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Met deze verklaring kan een leerling extra faciliteiten krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra tijd bij het maken van een toets of lesmateriaal met extra grote letters. Alle faciliteiten die jou helpen, staan op je dyslexiekaart. Zo kun je altijd aantonen dat je voor een bijzondere voorziening in aanmerking komt.

Op deze manier maken we het voor leerlingen met dyslexie beter mogelijk goede resultaten te behalen.