Decanen zijn functionarissen die de vakkenpakketkeuze op school begeleiden en zich bezighouden met de keuzebegeleiding van bovenbouwleerlingen naar het vervolgtraject, denk aan mbo, hbo of wo.

Tegenwoordig moeten leerlingen al in een zeer vroeg stadium een keuze maken, bijvoorbeeld voor het profiel of de vervolgopleiding. Dat is niet niks. Er zijn zo veel mogelijkheden dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom begeleiden en adviseren de decanen en verzorgen ze voorlichting, zodat iedereen uiteindelijk zijn eigen keuze kan maken wat betreft profielen en vervolgopleidingen.