Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dit kan thuis, maar hiervoor kun je ook terecht in het studiecentrum.

In het studiecentrum kun je:

  • informatie verzamelen via de catalogus en gebruikmaken van diverse abonnementen op digitale informatiebronnen met betrouwbare info;
  • naslagwerken raadplegen, boeken, tijdschriften, luisterboeken, dvd’s of camera’s lenen;
  • de catalogus raadplegen; behalve op school is dat ook thuis te doen. Je kunt hier materialen raadplegen, verlengen en reserveren;
  • computers gebruiken voor schoolopdrachten en werkstukken (werken met Word, PowerPoint, Excel etc. en informatie opzoeken op internet en in de Krantenbank, Winkler Prins online, Literom en de Uittrekselbank);
  • werkstukken printen (zwart-wit of in kleur), afbeeldingen scannen en filmpjes bewerken;
  • huiswerk maken of samenwerken aan een van de tafels;
  • een studienis gebruiken om extra rustig te studeren.

Openingstijden

Het studiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 16.00 uur. In de mediatheek werken een mediathecaris, twee mediatheekmedewerkers en tien vrijwilligers.