Het Veluws College Walterbosch heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt een aantal keren per jaar met de vestigingsdirectie. Daarnaast levert de raad leerlingen voor de medezeggenschapsraad van het Veluws College.

De Leerlingenraad

Het Veluws College Walterbosch heeft een Leerlingenraad en dat zijn wij! Wij streven er naar om de schoolperiode voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Wij doen dit door oplossingen te bedenken voor alle problemen die wij zelf meemaken en die wij binnenkrijgen. Deze oplossingen dragen wij dan ook aan, maar wij denken ook mee met de directie over tal van dingen die leerlingen aangaan. Dit kunnen zaken zijn als het meedenken over de lestijden, een kerstprogramma, toetsweken en ga zo maar door. De problemen of op- en aanmerkingen kunnen natuurlijk ook persoonlijk zijn en ook daar gaan wij mee aan de slag. Wij zijn daarom een leerlingensteun- en klachtenpunt.

Hoe realiseren wij onze doelen?

Regelmatig heeft de Leerlingenraad een intern overleg (zonder directie). Tussentijds overleggen wij bijna dagelijks via WhatsApp kort over de nieuwste ontwikkelingen: gaat alles nog goed of zijn er nieuwe problemen en moeten wij daarom ergens te hulp schieten? Eens per maand hebben wij een extern overleg, dus met de directie, om al onze problemen, oplossingen en visies over verschillende schoolgerelateerde onderwerpen te bespreken, zodat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan.

Betrokkenheid LAKS, OR en MR

Onze Leerlingenraad is lid van het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Wij hebben twee leerlingen in onze raad die vertegenwoordigers zijn voor het LAKS namens het Walterbosch. Zij bewonen minstens een Algemene Ledenvergadering per jaar en brengen dan vanuit deze vergadering veel punten in die wij binnen onze school kunnen aanpakken, veranderen of toepassen. Daarnaast houden wij het LAKS goed in de gaten voor hun nieuwste acties, tips, nieuws, ontwikkelingen, etc. waarmee wij onze school kunnen verbeteren.

Ook heeft de Leerlingenraad goed contact met de Ouderraad van het Walterbosch. Ongeveer drie keer per jaar woont de voorzitter van de Leerlingenraad met een extra lid van de Leerlingenraad een vergadering van de Ouderraad bij. Hier leren zowel de Leerlingenraad als de Ouderraad veel van elkaars inbreng. De voorzitter van de Ouderraad en de voorzitter van de Leerlingenraad houden daarnaast contact met elkaar om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de school en van de desbetreffende raad.

Sinds het schooljaar 2017-2018 heeft het Walterbosch een eigen MR (medezeggenschapsraad), waarin minimaal een leerling lid moest zijn van de Leerlingenraad. Wij hebben dus binnen onze raad iemand die lid is van de MR en de Leerlingenraad kan oproepen voor spoedoverleg. Echter, sommige onderwerpen en details van overleggen binnen de MR blijven tussen de leden van de MR. De Leerlingenraad is dus niet van alle overleggen van de MR op de hoogte, maar heeft hier wel inbreng in.

Voorstelrondje

Voor een goede vertegenwoordiging van de leerlingen, proberen we onze raad samen te stellen met leerlingen uit zoveel mogelijk verschillende jaarlagen en niveaus.

De Leerlingenraad 2017-2018 is een team van 10 leerlingen:

Femke van Silfhout is de voorzitster, notuliste en LAKS-vertegenwoordigster uit 6 Gymnasium

Sabine Maneschijn is lid van de MR uit 4 VWO

Irina Lopar is LAKS-vertegenwoordigster uit 6VWO

Esmee Moen uit 6 Gymnasium

Renate Korsten uit 5 Gymnasium

Roos IJzerman uit 5 havo

Lucas Jansen uit 3 Gymnasium

Kyra Rijsemus uit 2 havo/VWO

Cayleigh-Ann Koorevaar uit 2 havo/VWO

Marije op ’t Land uit 2 VWO

 

Hoe kun je ons bereiken?

Als jij een probleem of een oplossing ergens voor hebt of iets anders aan ons kwijt wilt, dan kan dat altijd! Het maakt niet uit of dit iets kleins en/of persoonlijks of juist een heel groot probleem  en/of oplossing is. Wij zijn voor al jouw schoolgerelateerde zaken bereikbaar op ons emailadres wbleerlingenraad@leerling.veluwscollege.nl en we behandelen natuurlijk alle mailtjes vertrouwelijk. Vanzelfsprekend kan je ons ook aanspreken als je ons tegenkomt in de school (wees niet bang!). Wij zijn erg benieuwd naar jouw probleem en/of oplossing en we willen jou graag helpen. Als jij het zou willen, dan kunnen we jou ook uitnodigen voor een overleg (ev. ook met directie), zodat je nog meer betrokken bent bij je eigen ideeën.

Lijkt jou dit wat?

Wil je graag meepraten over schoolgerelateerde zaken en zet je je graag in voor je medeleerlingen? Zoals aan het voorstelrondje te zien is missen we nog uit sommige jaarlagen (Havo én VWO) vertegenwoordigers voor in de leerlingenraad. Ben jij een van deze missende personen (en het liefst ook klassenvertegenwoordiger!)? Maak dan snel een (korte) sollicitatiebrief waarom jij je bij ons wilt aansluiten en mail deze naar ons. We zijn erg benieuwd naar jou en staan open voor nieuwe leerlingen! Lijkt jou dit wat, maar staat jouw niveau en jaar al genoemd bij een van onze vertegenwoordigers? Of ben je geen klassenvertegenwoordiger? Wees niet getreurd en stuur ook jouw sollicitatiebrief naar ons op! Elk jaar verandert ons team en zoals te zien zijn er dit jaar ook een aantal examenleerlingen die (hopelijk) het team gaan verlaten. Ook voor jou staan wij dus open!

Wie weet tot snel!

De Leerlingenraad

wbleerlingenraad@leerling.veluwscollege.nl