Het Veluws College Walterbosch heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt een aantal keren per jaar met de vestigingsdirectie. Daarnaast levert de raad leerlingen voor de medezeggenschapsraad van het Veluws College.