Gezonde School

 

Op het Veluws College Walterbosch vinden wij de gezondheid van leerlingen ontzettend belangrijk. Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met de GGD voor het behalen van het vignet “Gezonde School”. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel aandacht geven aan gezondheidsbevordering op school. Onze eerste prioriteit was en is het thema voeding. Vanaf het schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen leren, zien en proeven dat gezond en lekker prima samen gaat.

 

 

Het themacerficaat “Voeding” is in de maand februari 2017 toegekend,  waardoor Walterbosch drie jaar lang onder de noemer “Gezonde School” valt. Met het vignet  laat Walterbosch zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

 

Visie  

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Onze docenten en staf stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld. We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals schoolfeesten en vergaderingen op onze school.

Ouders maken we attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten. We vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht hieraan te geven.

Het assortiment van de schoolkantine wordt jaarlijks in kaart gebracht m.b.v. de kantinescan en de bevindingen wordt gerapporteerd aan de directie van de school.

 

Waarom het thema Voeding 

Jongeren die gezond eten en veel bewegen, blijven op gewicht en zitten vaak lekkerder in hun vel. Daarom willen we op onze school geen leefstijl promoten die aantoonbaar slecht is voor de ontwikkeling van jongeren, met veel snoep, snacks en frisdrank met suiker. Op school moet het gemakkelijk zijn om goed voor jezelf te zorgen.

 

Kantine en lesaanbod

De eerste stap die gezet is,  is het aanbod in de kantine. Deze is aangepast volgens de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum, waardoor er meer gezonde en verse producten te koop zijn. De verhouding gezonde- en minder gezonde producten zit nu op 80-20%.  Daarnaast zijn er ook gezondere snacks en drankjes te vinden in de automaten en is er een watertap geplaatst, waar leerlingen gratis gekoeld water kunnen pakken.

Zo-Vital, de beheerder van de kantine heeft inmiddels voor deze prestatie de “Zilveren Schaal” ontvangen en ontvangt binnenkort de “Gouden Schaal”.

 

Naast een gezonder aanbod in de kantine, is er aandacht voor gezonde voeding. De leerlingen van klas 2 zijn bij een aantal lessen biologie en mentorlessen aan de slag gegaan met een interactief en digitaal lessenpakket. “Weet wat je eet”. Hiermee zijn de leerlingen meer bewust gemaakt van de gevolgen van gezonde en ongezonde voeding.

Meer informatie over de beheerder van onze kantine: Zo-vital

 

Voortgang

Vanaf schooljaar 2017-2018 is de ontwikkelgroep Gezonde School van start gegegaan. Deze groep docenten gaat aan de slag met met onderstaande thema’s:

  • Mediawijsheid
  • Roken, alcohol, drugs en gehoorschade
  • Relaties en seksualiteit
  • Welbevinden
  • Fysieke veiligheid
  • Binnenmilieu
  • Bewegen en sport

Meer informatie? Kijk op: www.gezondeschool.nl  of bezoek de website van de GGD

 

o