Veluws College Twello is een kleine, overzichtelijke middelbare school voor mavo en de onderbouw van de havo en het vwo. In het kleurrijke schoolgebouw geven collega’s lessen die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en talenten van leerlingen. Er is veel aandacht voor projectonderwijs. Leerlingen ontwikkelen zich immers niet alleen in een klaslokaal. De school staat bekend om het persoonlijke contact en de zorgvuldige begeleiding: op school wordt iedereen gekend en erkend. De sfeer op Veluws College Twello is veilig en prettig.

Veluwse Onderwijsgroep

Veluws College Twello is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs en vijftien basisscholen. De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. Er werken meer dan 1100 medewerkers bij de Veluwse Onderwijsgroep. Wil jij er daar één van worden? Je bent van harte welkom!

Wij bieden je

  • Een brede onderwijsorganisatie met mogelijkheden voor mobiliteit
  • Scholen met een eigen profiel en sfeer
  • Goede ondersteuning en begeleiding
  • Een eigen Academie met een aantrekkelijk aanbod van trainingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling
  • Ambitieuze bedrijfscultuur

Ontwikkel jezelf!

Het onderwijs verandert. Ontwikkeling van je bekwaamheid als docent, teamleider of medewerker is daarom steeds onderwerp van gesprek. Wij stimuleren een lerend klimaat door het delen van kennis en ervaring, de inzet van interne coaches en opleidingen. Ook krijg je intern de mogelijkheid om door te stromen naar een andere positie.

Onbevoegd?

Veluws College Twello wil bevoegde én bekwame docenten voor de klas. Heb jij je bevoegdheid nog niet, maar wel lesgevende ambities? Neem dan gerust contact op! We denken graag met je mee over de mogelijkheid voor een (maatwerk-) opleiding, de Lerarenbeurs en studieverlof. Bezoek ook onze jaarlijkse onderwijsmarkt in april, voor een kennismaking en meer informatie.

Vacatures

Bekijk hier onze vacatures.