Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het zaak dat we elkaar op de hoogte houden van de resultaten en het welzijn van de leerling. Naast persoonlijk contact hebben we de volgende middelen om ouders te informeren.

Digitale nieuwsbrief

Ouders krijgen regelmatig onze digitale nieuwsbrief, de Twinfouders. Via e-mail kunnen we u snel informeren over zaken die spelen op de vestiging. Het is dus van belang dat wij over het juiste e-mailadres beschikken.

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaarligt op school. U bent als ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord die toegang geven tot alle actuele gegevens van zijn/haar kind. Op SOMtoday zijn gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster te vinden. Zo hebben ouders/verzorgers en leerlingen op elk moment inzicht in de meest actuele gegevens.

Rapporten

Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport: rond de kerst en voor de zomervakantie.

Uiteraard vinden we het belangrijk ouders persoonlijk te ontmoeten, daarom organiseren we verschillende contactmomenten.