Wij organiseren jaarlijks ouderavonden. Voor uitwisseling van ideeën en ervaringen
tussen ouders onderling en tussen ouders en school zijn deze avonden bij uitstek geschikt.
Om u volledig op de hoogte te houden kunt u hier de hand-outs en presentaties van de ouderavonden downloaden.