Op het Veluws College Twello vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders.

Ouderavonden

Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden gehouden. Een ouderavond gaat altijd over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het kiezen van een leerweg/sector. Een ouderavond is meestal bedoeld voor de ouders van een bepaald leerjaar.

10-minuten-gesprekken

Tijdens de 10-minuten-gesprekken krijgen ouders de gelegenheid te praten met de vakdocenten van hun zoon/dochter.

Uiteraard is het altijd mogelijk contact op te nemen met medewerkers van school. In eerste instantie kunnen ouders terecht bij de mentor.

De data van contactmomenten vinden ouders op onze schoolgids website en in de jaarkalender opgenomen in de schoolgids.