Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het zaak dat we elkaar op de hoogte houden van de resultaten en het welzijn van de leerling. Naast persoonlijk contact hebben we de volgende middelen om ouders te informeren.

Digitale nieuwsbrief

Ouders krijgen regelmatig onze digitale nieuwsbrief, de Twinfouders. Via e-mail kunnen we u snel informeren over zaken die spelen op de vestiging. Het is belangrijk dat wij over het juiste e-mailadres beschikken.

Het kan zijn dat de digitale nieuwsbrief wordt tegengehouden door de spamfilter. Om dit te voorkomen moet u eenmalig de volgende handelingen uitvoeren:

  • Voeg de afzender toe aan de lijst met vertrouwde afzenders; markeer hiervoor de e-mail als gewenste e-mail door het bericht te selecteren.
  • Klik op de rechtermuisknop en voer de volgende actie uit: toevoegen als gewenste e-mail/vertrouwde afzender.

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaarligt op school. U bent als ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord die toegang geven tot alle actuele gegevens van zijn/haar kind. Op SOMtoday zijn gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster te vinden. Zo hebben ouders/verzorgers en leerlingen op elk moment inzicht in de meest actuele gegevens.

Rapporten

Begin februari en voor de zomervakantie ontvangt de leerling een schriftelijk rapport met de gemiddeld behaalde cijfers. De data van de rapportuitreiking vindt u in de jaaragenda. De leerling hoort dit rapport thuis ter inzage af te geven. De school oefent hierop verder geen controle uit.

Er zijn regelmatig contactmomenten in de vorm van informatieavonden en 10-minuten-gesprekken. Meer informatie over contactmomenten.

 

Meer weten over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter? 

Communicatie is belangrijk. Zo ook rondom het programma loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Veluws College Twello werkt daarom vanaf dit schooljaar met een ouder-portaal ‘help mee bij lob’. Via deze website kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter. Door aan te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u relevante informatie in beeld.  

Op www.veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl krijgt u informatie over de LOB-activiteiten, open dagen, interessante links en veel gestelde vragen. Tevens geeft de website informatie over onze kijk op LOB, onze LOB aanpak en uw rol als ouder.