Iedere dag volg je een TOP-uur. Samen met je mentor kies je wat je in dat uur gaat doen: een interessant vak volgen dat je normaal niet krijgt of werken aan je studievaardigheden. Ook kun je extra uitleg krijgen voor een moeilijk vak of huiswerk maken onder toezicht.

Fenne: “Elke dag hebben we het laatste uur een TOP-uur. Je kunt dan huiswerk maken, maar ook bijzondere vakken volgen zoals koken of programmeren. Of als je een vak lastig vindt extra uitleg krijgen. Ik volg op woensdag bijvoorbeeld het TOP-uur van Engels. Soms kies ik voor leervakken maar ik vind het ook leuk om het laatste uur van de dag iets creatiefs te doen. Als ik een moeilijke toets heb ga ik vaak naar het TOP-uur van dat vak. Handig om er extra tijd in te steken en mijn vragen te stellen!”