Domeinen
Veluws College Twello gaat werken in domeinen. Dit is een doorontwikkeling van de huidige leerpleinen. De ‘domeinlessen’ zijn geen vaklessen, zoals Engels, wiskunde of biologie, maar vaardigheidslessen. Vakken besteden er gezamenlijk aandacht aan vaardigheden van de 21ste eeuw zoals luisteren en lezen. De vaardigheden worden gekoppeld aan een thema. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de vakken. In het schooljaar 2015-2016 start een pilot met de domeinen. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen.

Nieuwbouw
Het Veluws College Twello krijgt een nieuw schoolgebouw op het oude veilingterrein, vlakbij het treinstation van Twello. In 2014 zijn de gemeente Voorst en het Veluws College Twello volop bezig geweest met alle voorbereidingen. De onderwijsvisie van Veluws College Twello is vertaald in het nieuwe schoolgebouw. Zo is in het ontwerp rekening gehouden met contact met de omgeving en krijgen de domeinen ook fysiek een plekje in de school. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het voorjaar van 2017 opgeleverd.


Opbrengstgericht werken
Veluws College Twello werkt cyclisch om de kwaliteit op school te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit van lessen of de kwaliteit van begeleiding. In 2014 hebben we dit verder verfijnd. Dit betreft zowel processen bovenin de organisatie zoals als laag in de organisatie. Bijvoorbeeld de invoering van gesprekken met leerlingen naar aanleiding van hun cijfers.