Het Veluws College wil een veilige school zijn, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Dit doen we vooral door een veilige sfeer te creëren. We hebben oog en aandacht voor elkaar en spreken elkaar aan op gedrag dat we niet waarderen.

Leefstijl

In de brugklas werken alle leerlingen met hun mentor uit de methode Leefstijl. Tijdens deze lessen maken leerlingen kennis met elkaar en doen ze groepsactiviteiten, zodat ze leren samen te werken en iedereen bij elkaar te betrekken. Daarnaast praten ze onder andere over opgroeien, doen ze oefeningen die zelfvertrouwen geven, leren ze elkaar hun mening te geven en om te gaan met conflicten. Tijdens dit lesuur is er ook ruimte om dingen te bespreken waar leerlingen tegen aanlopen of die hen dwarszitten.

Convenant veilige school

Net als alle scholen voor voortgezet onderwijs, heeft ook het Veluws College het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ getekend. In dit convenant hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn afgesproken dat ze zich zullen inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de school. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat van alle strafbare feiten binnen school aangifte wordt gedaan. Ook is bepaald dat de politie, met instemming van de officier van justitie, voor opsporingsdoeleinden gebruik mag maken van het foto- en videosysteem van de school. Daarnaast is de schoolleiding bevoegd de leerlingen te (laten) controleren op verboden voorwerpen in hun tas of kluisje. Als daar reden voor is, kan de schoolleiding een leerling ook (laten) fouilleren.

Brandoefeningen

We hebben vier moderne schoolgebouwen die toegerust zijn met verschillende brandmelders en -blussers. Eén keer per schooljaar wordt op alle vestigingen een brandoefening gehouden, zodat iedereen weet wat hij moet doen in geval van een calamiteit.

Bedrijfshulpverleners

Op elke vestiging is een aantal mensen bevoegd als bedrijfshulpverlener. Zij weten wat ze moeten doen als er iemand gewond raakt of onwel wordt.

Veilig Honk

Leerlingen uit de dorpen gaan vaak op de fiets naar school en zijn dan lange tijd onderweg. Op de route Twello-Apeldoorn zijn daarom zogenaamde ‘Veilige Honken’ aangebracht. Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben. Leerlingen kunnen op de adressen terecht op weg naar school in Apeldoorn en op de terugweg naar huis. Het Veilig Honk-adres is te herkennen aan het Veilig Honk-bord in de tuin of voor het raam:

Veilg Honk-logo