• Het Veluws College brengt kennis en vaardigheden over van vmbo tot en met gymnasium in een veilige en ordelijke sfeer.
  • Het Veluws College wil leerlingen op hun bestemming brengen, niemand achterlaten en voorkomen dat leerlingen zonder diploma de school verlaten.
  • Het Veluws College wil leerlingen leren zelfstandig te zijn en hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Op het Veluws College leren we leerlingen kritisch naar zichzelf en de wereld om zich heen te kijken.
  • Op het Veluws College dagen we leerlingen zowel in als buiten de lessen uit het beste uit zichzelf te halen.
  • Het Veluws College wil leerlingen met bijzondere talenten de ruimte geven deze naast hun opleiding verder te ontwikkelen.