Resultaten

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Daarom doet de school mee aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Op de website scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van alle vestigingen van het Veluws College inzien. Daar staat bijvoorbeeld informatie over slagingspercentages, doorstroming, onderwijstijd en ziekteverzuim van de vestiging.

Steeds vaker duiken in de media zogenaamde ranking-lijsten op. De prestaties van scholen worden daarin tegen elkaar afgezet. Het is niet altijd duidelijk hoe de score van scholen tot stand komt. Op de website scholenopdekaart.nl kunt u eenvoudig scholen vergelijken. U krijgt dan een betrouwbaar beeld van de resultaten.

Klik op onderstaande links om de resultaten van de vestigingen in te zien:

Veluws College Cortenbosch
Veluws College Mheenpark
Veluws College Twello
Veluws College Walterbosch

Rapportage

Alle vestigingen van het Veluws College hebben regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) van hun leerlingen. Dit contact loopt in eerste instantie via de mentor. Om u goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie van uw kind(eren) werken we met SOMtoday. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord waarmee hij/zij toegang heeft tot alle actuele gegevens van zijn/haar kind. Op SOMtoday vindt u de cijfers, de absentie en het lesrooster van uw kind(eren). Zo heeft u op elk moment inzicht in de meest actuele gegevens.

Alle leerlingen ontvangen één of twee keer per jaar een rapport.

Er zijn regelmatig contactmomenten in de vorm van informatieavonden en 10-minuten-gesprekken. Tijdens 10-minutengesprekken bent u in de gelegenheid te praten met alle docenten van uw kind(eren).