De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en de algemeen directeur voortgezet onderwijs.
De MR heeft tot doel de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de wet WMS is vastgelegd waarop de medezeggenschapsraad inspraak heeft. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Leden

Personeelsgeleding

(neemt ook deel aan DMR’ren op vestigingen)

Voorzitter: Fabian Spiegelenberg (VC Cortenbosch)
Secretaris: Karen van Wichen (VC Walterbosch)
Samantha Esmeijer (VC Twello)
Astrid Ligtenberg (VC Walterbosch)
Maayke Maaskant (VC Mheenpark) Eric Maandag (VC Twello) Hanneke van de Wetering (VC Cortenbosch) Nico van de Wetering (VC Mheenpark)

Personeelsgeleding

(neemt geen deel aan MR)
Robbert Brekveld (VC Walterbosch)
Dorry van Luijk (VC Twello)
Debby Visser (VC Cortenbosch)

Oudergeleding

Karin Akkerman (Veluws College Walterbosch)
Bert Boer (Veluws College Twello)
Bram Jonker (Veluws College Cortenbosch)
Chantal Linnenbank (Veluws College Mheenpark)
Renate Roeterdink (Veluws College Cortenbosch)
Alinde Switters (Veluws College Twello)
John ten Wolde (Veluws College Walterbosch)

Leerlinggeleding

Gigi Limburg (Veluws College Walterbosch)
Sabine Maneschijn (Veluws College Walterbosch)
Tim Masselink (Veluws College Mheenpark)
Roos Wever (Veluws College Cortenbosch)

Algemeen directeur VO

Tjeerd Biesterbosch

Verslaglegging

Eline Verhaagen

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College: mrveluwscollege.nl