Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben een sterke intrinsieke motivatie om onszelf steeds weer te verbeteren.

Doen we de goede dingen?

  • Regelmatig nagaan of we de nagestreefde kwaliteit realiseren: doen we de dingen goed?
  • Bepalen hoe we de kwaliteit zichtbaar maken: hoe meten we wat we willen meten?
  • Het beeld door anderen laten toetsen: vinden anderen dat ook?
  • Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van ons onderzoek: wat doen we met de aldus verkregen informatie?
  • Als school zijn we zelf verantwoordelijk voor onze kwaliteit en kwaliteitszorg. We hebben een hoog ambitieniveau als het gaat om het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Regelmatig doen we onderzoek onder ouders, leerlingen en alle medewerkers die aan de school verbonden zijn.

Het Veluws College neemt deel aan het project Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VO-raad. Hier brengen we alle behaalde resultaten onder. De gegevens worden gepubliceerd op de website scholenopdekaart.