Ouderbijdrage

We vragen ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Voor dit schooljaar bedraagt deze €35,-. Dit geld gebruiken we onder andere voor sportactiviteiten, culturele activiteiten en de collectieve ongevallenverzekering. Voor het volgen van het VWO+ vragen wij een bijdrage van €50,-. Ten slotte dient u er rekening mee te houden dat er kosten zijn voor deelname aan activiteiten zoals vrijwillige excursies.

PlusVakken

Aan het volgen van een aantal PlusVakken zijn extra kosten verbonden. Deze kosten verschillen per vestiging:
Veluws College Mheenpark: voor het PlusVak Sport+ vragen wij een bijdrage van €100,- per jaar (in leerjaar 1 is dit inclusief kledingpakket), voor Expressie+ vragen wij een bijdrage van €50,- per jaar. Het volgen van het PlusVak Explore+ brengt geen kosten met zich mee.
Veluws College Cortenboschvoor deelname aan de PlusVakken Muziektheater en Sport+ vragen wij een bijdrage van €50,- om bijvoorbeeld excursies te kunnen bekostigen.
Veluws College Walterboschvoor deelname aan de keuzevakken Podium, Onderzoeken & Ontwerpen of Nieuwe Media wordt geen vaste extra bijdrage gevraagd. Incidentele extra kosten die worden gemaakt (o.a. voor excursies) worden per keer geïnd via Schoolloket.
Veluws College Twello: voor deelname aan het PlusVak Muziektheater vragen wij een bijdrage van €50,-. De kosten voor het PlusVak Sport+ bedragen €75,-, hiervoor krijgen leerlingen een T-shirt en een windjack. Voor het PlusVak Multimedia worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Leermiddelenpakket

Alle leerlingen krijgen een gratis leermiddelenpakket. Het Veluws College biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds dat zorgt voor de juiste samenstelling van het pakket aan boeken en materialen, die nieuw zijn of in goede staat verkeren. Het Veluws College vraagt geen borg voor het pakket. Naast dit leermiddelenpakket hebben leerlingen ook andere leermiddelen nodig. Deze komen voor rekening van de ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om woordenboeken, atlas, rekenmachine, schriften, schrijfmateriaal en gymkleding. In ons onderwijs wordt regelmatig gebruikgemaakt van ICT. Het is voor onze leerlingen dan ook een belangrijk voordeel als zij beschikken over een laptop.

Schoolloket

Als je via het Veluws College leermiddelen aanschaft of als je je hebt opgegeven voor een excursie waar kosten aan verbonden zijn, dan regelen je ouders dit digitaal via Schoolloket. Dit heeft als voordeel dat inschrijving en betaling in één handeling verricht worden.

Wilt u een betaling doen of inzien welke facturen openstaan? Klik dan op één van de onderstaande links.

Schoolloket inlog Veluws College Cortenbosch
Schoolloket inlog Veluws College Mheenpark
Schoolloket inlog College Twello
Schoolloket inlog Veluws College Walterbosch