Veluws College Mheenpark heeft een eigen ouderraad. De ouderraad is actief betrokken bij activiteiten die de band tussen gezin en school kunnen verstevigen. Ook heeft de ouderraad een afvaardiging in de medezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend staat de raad open voor vragen, ideeën en meningen van andere ouders. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter via: ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl.