Het Veluws College Mheenpark informeert ouder(s)/verzorger(s) onder andere door regelmatig een nieuwsbrief, de Mhemouders, te versturen. Bij voorkeur doen we dit door een digitale nieuwsbrief te versturen naar het mailadres van de ouder(s)/verzorger(s). Om die reden vragen we op het aanmeldingsformulier ook om het e-mailadres op te geven.
Via de elektronische snelweg kunnen wij snel en efficiënt ouder(s)/verzorger(s) goed informeren. Bovendien weten we dan zeker dat de nieuwsbrief ontvangen is.

Ouder(s)/verzorger(s) die dat wensen, kunnen de nieuwsbrief nog op papier krijgen.
Klik hier voor meer informatie over onze digitale nieuwsbrief.