Op het Veluws College Mheenpark vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders.

Ouderavonden

Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden gehouden. Een ouderavond gaat altijd over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld dyslexie of een excursie. Een ouderavond is meestal bedoeld voor de ouders van een bepaald leerjaar.

Presentatieavonden

Ouders van een bepaald leerjaar kunnen uitgenodigd worden voor een presentatieavond. Op zo’n avond kunnen zij genieten van werk van hun kind(eren).

Gesprekjesmiddag/-avond

Tijdens de 10-minuten-gesprekken krijgen ouders de gelegenheid te praten met de vakdocenten van hun zoon/dochter.

De data van contactmomenten vindt u in de jaarkalender gepubliceerd in de digitale schoolgids

Uiteraard is het altijd mogelijk contact op te nemen met medewerkers van school. In eerste instantie kunnen ouders terecht bij de mentor.