Maatwerk en aandacht voor vaardigheden als samenwerken en reflecteren zijn thema’s die steeds belangrijker worden in het onderwijs. Het Veluws College Mheenpark sluit hierop aan met de nieuwe leerroute Delta.

Maatwerk 

In Delta zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies de eerste drie jaar in dezelfde stamgroep. Iedere dag begin je in de stamgroep en ook vakken als lichamelijke opvoeding en kunst en cultuur volg je in die groep. Vakken als Engels, wiskunde en Nederlands volg je in groepen van hetzelfde niveau, waarbij je vakken op verschillende niveaus kunt volgen! Je kunt dus bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau krijgen en geschiedenis op havo-niveau. Ook is er een breed aanbod van extra vakken voor meer uitdaging. Verder krijg je in Delta veel meer dan in de reguliere klassen ruimte om zelf je schooldag in te delen.

Leerplan

Bij de Delta-stroom heeft iedere leerling een eigen leerplan. Hierin staat onder meer welke vakken je volgt en op welk niveau. Het eerste leerplan stel je al voor de zomervakantie op samen met je ouders en het Veluws College Mheenpark.

Aandacht voor vaardigheden

Binnen Delta is veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Die vaardigheden komen ook volop aan bod bij het projectonderwijs van Delta; je werkt drie middagen in de week aan een project. Ieder project sluit je af met een presentatie aan je ouders!

Actieve houding

Delta-leerlingen en hun ouders worden nauw betrokken bij de school. Zo spreken jullie regelmatig gezamenlijk met school over jouw ontwikkeling en wordt in overleg eventueel je leerplan bijgesteld. Ook wordt je ouders gevraagd om bijvoorbeeld gastlessen te verzorgen en krijg jij een rol in de school, zoals bij de organisatie van presentatie-avonden en excursies.

 

Doe de test!

Doe deze test en ontdek of Delta iets is voor jou!

Meer weten?

 

Schema Regulier-Delta