Op het Veluws College Mheenpark kun je terecht voor de volledige mavo-opleiding en voor het onderbouwprogramma van havo, atheneum, atheneum+ en gymnasium+. Alle onderbouwleerlingen kiezen bij ons een PlusVak. Twee uur per week volg je dan een vak waarin je écht geïnteresseerd bent, zonder dat je schoolweek langer wordt!

Lees meer over onze PlusVakken.

MAVO

De mavo duurt vier jaar. Je kunt het hele programma volgen op de vestiging Mheenpark. Bij ons is de mavo de route naar het havodiploma, voor díe leerlingen voor wie havo in eerste instantie net te hoog gegrepen is. Daarom leggen we op de mavo meer nadruk op theorievakken, bieden we extra stof aan (met name voor de vakken wiskunde en Nederlands) en is er veel aandacht voor studie- en presentatievaardigheden. Na de mavo kunnen leerlingen ook doorstromen naar het mbo.

Lees meer over MAVO.

Onderbouw HAVO

De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De eerste drie jaar van de havo volg je op de vestiging Mheenpark. Voor het bovenbouwprogramma kun je terecht op de vestiging Walterbosch.

Lees meer over HAVO.

Onderbouw atheneum en gymnasium (vwo)

Op het atheneum en het gymnasium (samen ook wel vwo genoemd) word je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Beide programma’s duren zes jaar. Ook de vwo-leerlingen kunnen na drie jaar op de vestiging Walterbosch het bovenbouwprogramma voltooien.

Lees meer over atheneum en gymnasium.

VWO+

Op het Veluws College Mheenpark kun je, naast het atheneum, kiezen voor VWO+ (Atheneum+ en Gymnasium+). De programma’s van VWO+ zijn zwaarder dan van het reguliere vwo.

Lees meer over VWO+.

Aansluiting onder- en bovenbouw

De aansluiting tussen de onder- en bovenbouw is goed. Dat blijkt uit de resultaten van onze leerlingen. Die goede aansluiting realiseren we op verschillende manieren. Zo zijn er docenten die op beide vestigingen werken en er is regelmatig overleg tussen de docenten van beide vestigingen. Ook hebben we afspraken gemaakt over de lesstof en de toetsen en hebben we gezamenlijke toetsweken.

80-minutenrooster

Omdat we werken met een 80-minutenrooster heb je elke dag maar 4 lessen van 4 docenten. Dat betekent dat je minder boeken mee hoeft te nemen naar school en minder vaak van lokaal hoeft te wisselen. Iedere lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.45 uur.

ELOS-school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het ELOS-onderwijsconcept. Als ELOS-school bereidt het Veluwse College Mheenpark jou voor op een internationaal georiënteerde toekomst.

Lees hier meer over ELOS-school.