Op het Veluws College Mheenpark kun je terecht voor de volledige mavo-opleiding en voor het onderbouwprogramma van havo, atheneum en Delta. Alle onderbouwleerlingen kiezen bij ons een PlusVak. Twee uur per week volg je dan een vak waarin je écht geïnteresseerd bent, zonder dat je schoolweek langer wordt!

Lees meer over onze PlusVakken.

Delta

Maatwerk en aandacht voor vaardigheden als samenwerken en reflecteren zijn thema’s die steeds belangrijker worden in het onderwijs. Het Veluws College Mheenpark sluit hierop aan met de leerroute Delta.

Lees meer over Delta.

Mavo

De mavo duurt vier jaar. Je kunt het hele programma volgen op de vestiging Mheenpark. Bij ons is de mavo de route naar het havodiploma, voor díe leerlingen voor wie havo in eerste instantie net te hoog gegrepen is. Daarom leggen we op de mavo meer nadruk op theorievakken, bieden we extra stof aan (met name voor de vakken wiskunde en Nederlands) en is er veel aandacht voor studie- en presentatievaardigheden. Na de mavo kunnen leerlingen ook doorstromen naar het mbo.

Lees meer over mavo.

Onderbouw havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De eerste drie jaar van de havo volg je op de vestiging Mheenpark. Voor het bovenbouwprogramma kun je terecht op de vestiging Walterbosch.

Lees meer over havo.

Onderbouw atheneum

Op het atheneum genoemd word je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Het programma duurt zes jaar, de eerste drie jaar volg op de vestiging Mheenpark. Atheneum-leerlingen kunnen na drie jaar het bovenbouwprogramma voltooien op de vestiging Walterbosch.

Lees meer over het atheneum.

 

Aansluiting onder- en bovenbouw

De aansluiting tussen de onder- en bovenbouw is goed. Dat blijkt uit de resultaten van onze leerlingen. Die goede aansluiting realiseren we op verschillende manieren. Zo zijn er docenten die op beide vestigingen werken en er is regelmatig overleg tussen de docenten van beide vestigingen. Ook hebben we afspraken gemaakt over de lesstof en de toetsen en hebben we gezamenlijke toetsweken.

80-minutenrooster

Omdat we binnen het regulieren onderwijs (dus niet bij Delta) werken met een 80-minutenrooster heb je elke dag maar 4 lessen van 4 docenten. Dat betekent dat je minder boeken mee hoeft te nemen naar school en minder vaak van lokaal hoeft te wisselen. Iedere lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.45 uur.

ELOS-school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het ELOS-onderwijsconcept. Als ELOS-school bereidt het Veluwse College Mheenpark jou voor op een internationaal georiënteerde toekomst.

Lees hier meer over ELOS-school.