‘Mag ik meedoen?’

Sommige leerlingen weten niet altijd hoe ze goed met anderen of bepaalde situaties om moeten gaan. In klas 1 en 2 is er voor kinderen die zich sociaal onhandig gedragen en daar last van ondervinden, de mogelijkheid mee te doen met de training ‘Mag ik meedoen?’.

‘Mag ik meedoen?’ is de werknaam van de sociale vaardigheidstraining die wordt aangeboden op het Veluws College Mheenpark. De cursus bestaat uit 12 lessen van 80 minuten en begint met het behandelen van enkelvoudige vaardigheden als luisteren en complimenten geven en ontvangen. De tweede helft bestaat uit het oefenen van meer complexe vaardigheden als onderhandelen en reageren op pesten. Door middel van rollenspelen en eenvoudig huiswerk wordt geprobeerd leerlingen inzicht te laten krijgen in de gevolgen van onhandig én handig gedrag. Leerlingen krijgen de kans handig gedrag uitgebreid te oefenen, te bespreken en uit te proberen. De lessen worden binnen de KWT-uren gegeven door meneer Bello en mevrouw Van Putten.

Leerlingen die voor de training in aanmerking kunnen komen, worden aangedragen door de mentor, in samenspraak met de ouders. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Daarna wordt definitief besloten of een leerling wel of niet wordt uitgenodigd aan de training deel te nemen.

Zelfvertrouwen bevorderende training

Iedereen is wel eens zenuwachtig voor een spreekbeurt of een proefwerk. Maar als je daar zo’n last van hebt, dat je niet goed kunt presteren, dan kunnen we je helpen. Voor leerlingen uit de brugklas die last hebben van faalangst wordt door mevrouw De Reus en meneer Koster onder de noemer ZBT (zelfvertrouwen bevorderende training) een faalangstreductietraining van 12 lessen à 80 minuten aangeboden. Op basis van de Schoolvragenlijst (welke wordt afgenomen in de eerste toetsweek) en observaties van mentor en vakdocenten worden leerlingen uitgenodigd voor een intakegesprek. Na diagnosestelling worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond, waarna de training kan starten.