Sommige leerlingen hebben specifieke leerproblemen of leerachterstanden. Zij kunnen geholpen worden met remedial teaching. Buiten de normale les worden zij één op één of in kleine groepjes begeleid door de RT-docent. Leerlingen worden dan bijvoorbeeld geholpen met een andere wijze van instructie of specifieke begeleiding.

Eventueel kan een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp. In een dergelijk onderzoek kan dan ook een behandelplan worden aangegeven, dat wordt opgesteld in samenwerking met de RT-docent. Onze RT-docent is een specialist op het gebied van remedial teaching en is hiervoor speciaal opgeleid.