Aan het begin van de brugklas maken alle leerlingen een dictee. Je krijgt hier geen cijfer voor, wel kijken we of je een spellingsachterstand hebt. De uitslag van het dictee kan reden zijn om verder onderzoek te doen. We onderzoeken dan ook of er sprake kan zijn van dyslexie. De remedial teacher zal dit onderzoek doen. Na het onderzoek kijken we hoe we jou het beste kunnen helpen. Kom je in aanmerking voor extra hulp, dan worden je ouders uitgenodigd voor een voorlichtingsavond.

Begeleiding

In principe word je een keer in de week begeleid door de remedial teacher. Het is ook belangrijk dat je thuis goed oefent. Daarvoor zal de remedial teacher jou en je ouders tips geven. Na de begeleidingsperiode (deze kan variëren van zes weken tot enkele maanden) en een eventueel herhalingsonderzoek, moet duidelijk zijn of er sprake is van dyslexie. Als dat het geval is, dan worden jij en je ouders daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Dyslexie?

Heb je dyslexie? Dan krijg je bij ons op school een dyslexieverklaring. Op deze kaart staan de afspraken die je gemaakt hebt met de remedial teacher. Het kan bijvoorbeeld gaan over extra tijd bij het maken van een toets of toetsen met een vergroot lettertype. Deze kaart heb je altijd bij je, zodat voor iedereen duidelijk is waar jij het best mee geholpen bent. Leerlingen uit de hogere leerjaren met grote problemen op het gebied van spelling/dyslexie blijven, binnen de mogelijkheden, begeleid worden. Voor alle leerjaren geldt dat leerlingen met problemen op het gebied van dyslexie tijdens de toetsweken in een apart lokaal hun toetsen kunnen maken.