Sommige jongeren hebben vragen, angsten, problemen of ervaringen waarmee ze zich geen raad weten. Dikwijls schamen ze zich hiervoor en willen of kunnen daar dan niet met vrienden of ouders over praten. De mentor zal dan in eerste instantie alles doen om de leerling te helpen. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan hij/zij de leerling doorverwijzen naar een counselor. Een leerling kan ook zelf contact opnemen met de counselor. De counselor is er ook voor ouders en medewerkers van de school.

De counselors op de vestiging zijn ook vertrouwenspersonen. Leerlingen die klachten hebben over intimidatie of ongewenste seksuele benadering en dergelijke kunnen ook bij hen terecht.