De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij bewaakt niet alleen de resultaten van de leerlingen, maar probeert hen ook te motiveren en te stimuleren. De mentor zoekt ook naar oplossingen voor mogelijke problemen als tegenvallende studieresultaten en sociaal-emotionele problemen.