ELOS-school
De samenleving veranderd en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker. Daarom heeft Veluws College Mheenpark gekozen voor het ELOS-onderwijsconcept. Een goed gefundeerde en gestructureerde mogelijkheid om op onderscheidende wijze vorm te geven aan internationalisering. Sinds 2014 mag het Veluws College Mheenpark zich officieel ELOS-school noemen. De ELOS-leerroute is geïntegreerd in het reguliere leerprogramma van de school. Ook bouwt de school verder aan andere internationaliseringsactiviteiten. Bijvoorbeeld binnen VWO+ international.

Renovatie en verbouwingsplannen
In 2014 vond een verbouwing plaats van de lokalen biologie, natuurkunde en scheikunde. Deze lokalen zijn volledig gestript en opnieuw ingericht. Ook staat er een verbouwing van de aula in het gebouw aan de Zilverschoon op de planning. In 2014 is hiervoor de definitieve verbouwaanvraag verzonden. De aula in het gebouw aan de Zilverschoon is te klein voor het huidige aantal leerlingen en niet geschikt voor voorstellingen en het geven van presentaties. Daarom zal in 2015 een verbouwing en uitbreiding van de aula starten, waarbij tevens voorzien zal worden in catering-faciliteiten.

Vaardig, verbonden en op maat
Onze slogan ‘Vaardig, verbonden en op maat’ vat de onderwijskundige koers die we willen voeren samen. Onze ambitie is erop gericht ons onderwijs stap voor stap meer te personaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden en de wereld om ons heen. Onze professionaliseringsactiviteiten zijn hierop afgestemd. Zo er zijn thema’s die gezamenlijk opgepakt worden en is er maatwerk. Scholingsmiddagen waarbij docenten aan de slag gaan met didactisch coachen, activerende werkvormen of differentiatie bijvoorbeeld.