dinsdag 15 oktober 2019 – informatieavond voor ouders/verzorgers ‘Overstap groep 8 naar het voortgezet onderwijs’; algemene voorlichting. Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur.