Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van het onderwijs. Door van ouders te horen hoe zij zaken op Cortenbosch ervaren, kunnen wij ons onderwijs verder verbeteren. 

Ook u kunt als ouder meepraten en/of aangeven welke verbeterpunten u graag zou zien. Wij horen het graag als u wilt meedenken! Aanmelden voor de ouderresponsgroep kan via de directiesecrecretaresse, mevrouw A.W. Braun-Hollak (e-mailadres: a.hollak@veluwscollege.nl).