Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van het onderwijs. Door van ouders te horen hoe zij zaken op VC Cortenbosch ervaren, kunnen wij ons onderwijs verder verbeteren. 

Wilt u ……

  • als ouder meepraten en/of meedenken over de ontwikkelingen van onze school?
  • als ouder de kwaliteit van de school positief beïnvloeden?
  • als ouder uw (professionele) deskundigheid inzetten voor onze school?
  • betrokken zijn bij de school en haar leerlingen?

De directie hoort dat graag!

Aanmelden voor de ouderresponsgroep kan via de directiesecrecretaresse, mevrouw A.W. Braun-Hollak (e-mailadres: a.braun@veluwscollege.nl).