Leerlingondersteuning

VC Cortenbosch besteedt veel aandacht aan de leerlingondersteuning, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. De één heeft ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel terrein, een ander wil hulp bij het verbeteren van studievaardigheden, een derde wil achterstanden wegwerken. Uitgangspunt bij de ondersteuning is om de ontwikkeling van de leerlingen tot jongvolwassenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. In de lagere leerjaren is de ondersteuning daarbij in de regel intensiever dan in de hogere. In het schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven hoe we leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen helpen.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het VC Cortenbosch ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Voedingsbeleid volgens Richtlijnen Gezondere Kantines

Wij, als VC Cortenbosch, vinden dat onze schoolomgeving moet bijdragen aan de gezondheid van de leerlingen. Waar gezond eten makkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over gezondheidsidealen. Op onze school werken wij volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Klik hier voor ons voedingsbeleid volgens deze richtlijnen.